کلوپ

کلوپ گردایه در شبکه ی اجتماعی کلاب هاوس با روم های منظم و روزانه به شما این امکان را می دهد که با ما و متخصصان ما به صورت مستقیم در ارتباط باشید و پرسش های مرتبط با تکنولوژی و جهان دیجیتال را از آن ها بپرسید. برتری بستری مانند کلاب هاوس نسبت به شبکه های اجتماعی مشابه تعامل چند جانبه است. بر خلاف یوتیوب و یا پادکست گردایه که فقط ما امکان صحبت داریم، در کلاب هاوس همه این امکان را دارند که شنیده شوند و با کمک کردن به یکدیگر، همه با هم از تکنولوژی لذت ببریم.

پیوستن به کلوپ گردایه در کلاب هاوس

برای پیوستن به کلوپ گردایه کافی است دکمه ی زیر را فشار دهید و یا نام گردایه را به فارسی یا انگلیسی در قسمت جستجوی کلاب ها در کلاب هاوس جستجو کرده و پس از یافتن آن، آن را فالو نمایید! با این کار مطمئن خواهید شد که هیچ کدام از رویدادهای گردایه را در کلاب هاوس از دست نخواهید داد.

کلوپ گردایه در کلاب هاوس

برای اطلاع از روم ها و برنامه ی روم هایی که توسط پرهام پژوهی، بنیانگذار گردایه برگزار می شوند، می توانید او را در کلاب هاوس دنبال کنید. برای این کار کافی است دکمه ی زیر را فشار دهید و یا پرهام پژوهی را در کلاب هاوس جستجو کنید.

پرهام پژوهی در کلاب هاوس