سیمکارت

سیمکارت گردایه، سیمکارت های بین المللی هستند که شما می توانید در هر نقطه از جهان از آن استفاده کنید. این سیم کارت ها به صورت فیزیکی و مجازی (e-sim) به نام شما صادر می شوند. شما با خرید سیمکارت گردایه، صاحب یک سیمکارت بین المللی خواهید شد و می توانید از آن به عنوان یک سیم کارت ثانویه استفاده کنید.

این سیمکارت ها شارژی هستند و شما با شارژ کردن آن ها به ميزان مشخص، می توانید از آن ها استفاده کنید. برای استفاده کردن سیمکارت گردایه به صورت مجازی، گوشی شما باید از این تکنولوژی پشتیبانی کند. لیست به روز این گوشی ها را می توانید در زیر مشاهده کنید. e-sim ها از نظر کارایی نه تنها هیچ تفاوتی با سیمکارت های معمولی ندارند، بلکه در آینده ای نزدیک همه ی گوشی ها به این تکنولوژی مجهز خواهند شد و جای سیمکارت های فیزیکی را خواهند گرفت.

این سرویس به زودی آماده می شود.